Koppie Koppie • Hoogstraat 152 • 5615 PV Eindhoven • 040 252 1899 • info@koppiekoppie.com
Deze website maakt géén gebruik van cookies of andere programma's om uw aanwezigheid op onze website te traceren. Wij bieden u uitsluitend informatie aan. Indien u reageert middels ons informatie-formulier worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag. Deze aanvraag – in mail-vorm – komt wel gedurende ongeveer een jaar in ons back-up systeem terecht om redenen van administratieve borging van onze productieprocessen.